تعلیق سمینار تخصصی استراتژی ارتقا امنیت سایبری در سازمان
1398/04/05

 

سمینار تخصصی استراتژی ارتقا امنیت سایبری در سازمان تا اطلاع ثانوی تعلیق می باشد.

چنانچه برگزاری جهت 13 تیر ماه 98 قطعی و ممانعت برگزاری نداشته باشد به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید.

ضمن عرض پوزش ، از اینکه ما را همراهی می نمایید کمال تشکر و قدردانی را داریم.