برگزاری سمینار آموزشی در حوزه مشاوره و علوم تربیتی - آذر ماه 1396
1396/10/02

سمینار آموزشی در حوزه مشاوره و علوم تربیتی در آذرماه سال 1396 برگزار گردید . پروفسور عزت اله نادری از دانشگاه خوارزمی تهران و دیکن استرالیا ، پروفسور مریم نراقی از دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر علیرضا اکرامی نژاد متخصص روانپزشکی به آموزش و سخنرانی پرداختند .