جزییات برنامه سمینار آموزشی تخصصی استراتژی ارتقا امنیت سایبری در سازمان
1398/05/07

فایل زیر را دانلود و جزییات برنامه را مشاهده نمایید.

دانلود برنامه

 

* جهت ثبت نام در سمینار به اطلاعیه قبلی مراجعه نمایید.

ثبت نام